Kibernetinio saugumo įstatymo atitikties ir išplėstinis rizikų vertinimas

TIS2 direktyva ir pagal ją atnaujintas kibernetinio saugumo įstatymas (netrukus įsigaliosiantis) įpareigoja organizacijas kelti kibernetinio saugumo lygį. Suprantama, kad tai gali kelti nemažai iššūkių, todėl būsimiems “kibernetinio saugumo subjektams” siūloma naujas vertinimo paslaugas.

Kodėl svarbu atlikti atitikimo vertinimą?

Identifikuoti reikalavimus:

Naujas įstatymas apima platų spektrą reikalavimų, kuriuos organizacijos turi atitikti. Mūsų atitikimo vertinimo paslauga padės Jums aiškiai suprasti, kokie organizaciniai ir techniniai reikalavimai bus taikomi Jūsų organizacijai ir kaip jie gali būti įgyvendinti.

  1. Užtikrinti atitikimą:

Mūsų paslauga padės identifikuoti sritis, kuriose Jūsų organizacija jau atitinka reikalavimus, ir sritis, kuriose būtina imtis papildomų veiksmų. Sudarysime ilgalaikį planą veiksmų ir priemonių, kurių būtina imtis norint atitinkti keliamus reikalavimus.

Kodėl svarbu atlikti išplėstinį rizikos vertinimą?

  1. Rizikos suvaldymas:

Naujasis įstatymas pabrėžia rizikos valdymo svarbą. Išplėstinis rizikos vertinimas leis identifikuoti galimas grėsmes ir sritis infrastruktūroje, kurios gali lemti veiklos sutrikdymą, finansinius nuostolius ar kitas neigiamas pasekmes. Vertinimas padės priimti informuotus sprendimus dėl rizikos mažinimo priemonių ir susidėlioti prioritetus.

  1. Užtikrinti atitikimą:

Rizikos vertinimas yra viena iš pagrindinių priemonių akcentuojamų naujajame kibernetinio saugumo įstatyme. Kibernetinio saugumo sybjektai įpareigojami atlikti rizikų vertinimą ne rečiau kaip kartą per metus ir prieš vykdant esminius organizacinius ar sisteminius pokyčius.

Šios paslaugos padės Jūsų organizacijai ne tik atitikti naujus reikalavimus, bet ir sustiprinti bendrą kibernetinį saugumą, mažinant galimų incidentų riziką.